อาชีพที่ต้องใช้ความสูง

Last updated: 2020-09-26  |  701 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อาชีพที่ต้องใช้ความสูง

    ทั้งนี้ความสูงนั้นถือว่าเป็นลักษณะที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนในการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มคนที่ตัวสูงย่อมดูโดดเด่นสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือปกติแล้วตามเมืองต่าง ๆ ก็จะมีจุดเด่นของเมืองที่เรียกว่า  Landmark  ที่สำคัญชนิดหนึ่งคือพวกหอคอย  หรือหอสูงทั้งหลาย
แม้ว่าลักษณะทางกายภาพนั้นไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตตามสิทธิมนุษยชน  แต่ความจริงแล้วยังมีการทำงานบางประเภทอาชีพบางอย่างที่ต้องอาศัยความสูงเป็นสำคัญ  ทั้งนี้มีหลาย ๆ อาชีพที่ในปัจจุบันยังมีการกำหนดว่าต้องใช้ความสูงในการเข้าทำงาน

 ทหาร   ตำรวจ
มีข้อกำหนดชัดเจนสำหรับการสมัครเข้าเรียนทางด้านทหารและตำรวจเกี่ยวกับ  ขนาดพิกัดส่วนสูงและน้ำหนัก   ซึ่งหากนับตามพระราชบัญญัติการรับราชกาทหารแล้ว  ส่วนสูงที่ยอมรับได้ต้องไม่น้อยกว่า  160  เซนติเมตร   (รายละเอียดจำเพาะสำหรับข้อกำหนดของแต่ละเหล่าทัพจะแตกต่างกันเล็กน้อย)

 สจ๊วต   แอร์โฮสเตส
มีข้อกำหนดสำหรับการสมัครเข้าทำงานเป็นพนักงานสายการบินในตำแหน่งสจ๊วตและแอร์โฮสเตสที่เกี่ยวกับพิกัดส่วนสูงเช่นเดียวกันสำหรับเพศชายที่สมัครเป็นสจ๊วตต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า  165  เซนติเมตร  ส่วนเพศหญิงที่สมัครเป็นแอร์โฮสเตสต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า  156  เซนติเมตร

 พยาบาล
มีข้อกำหนดสำหรับการสมัครเข้าศึกษาด้านพยาบาลเกี่ยวกับพิกัดความสูงเช่นเดียวกัน  โดยการออกกฎดังกล่าวนั้นคำนึงถึงความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเมื่อต้องปฏิบัติงานจริง  โดยข้อกำหนดนั้นกำหนดว่าผู้สมัครต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า  150  เซนติเมตร  สำหรับผู้หญิง  และไม่น้อยกว่า  160 เซนติเมตร  สำหรับผู้ชาย

 ช่างไฟฟ้าแรงสูง
มีข้อกำหนดสำหรับการสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งช่างไฟฟ้าแรงสูงเกี่ยวกับพิกัดความสูงของร่างกายว่า  ต้องไม่ต่ำกว่า  165  เซนติเมตร

 นายแบบ   นางแบบ
แม้จะไม่มีข้อกำหนดที่เด่นชัดเป็นลายลักษณ์อักษรว่า  “นายแบบ  นางแบบ  จะต้องมีความสูงเท่าใด”  แต่เป็นที่ทราบกันดีว่า  ไม่เคยมีนายแบบหรือนางแบบที่ตัวเตี้ย  เพราะการเดินแบบหรือแสดงแฟชั่นโชว์นั้นต้องอาศัยการเป็นเป้าสายตา  นั่นคือต้องมีความเด่น  ดังนั้นรูปร่างที่สูงจึงมีความจำเป็นมาก

 นักกีฬา
แม้จะไม่มีข้อกำหนดที่เด่นชัดเป็นลายลักษณ์อักษรว่า  “นักกีฬา จะต้องมีความสูงเท่าใด”  แต่กีฬาหลาย ๆ ประเภทที่หากนักกีฬามีความสูงกว่าฝ่ายตรงข้ามมักจะมีความได้เปรียบ  โดยกีฬาที่ความสูงมีผลมาก  ได้แก่  บาสเกตบอล

ดังนั้นหากพ่อแม่ท่านใด  มุ่งหวังที่จะให้ลูกของตนเองทำงานในอาชีพดังกล่าวในอนาคตแล้ว  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใส่ใจเรื่องการดูแลลูกให้ถูกต้อง  เพื่อให้ไม่มีปัญหาเรื่องความสูงที่จะกลายเป็นอุปสรรคในการเข้าทำงาน

      


ข้อมูล thaibabyguide

Powered by MakeWebEasy.com